Binnen 24 uur weet u hoe u ervoor staat! Voer hier de Cyber Risico Scan uit.

Test meter

Wat heeft u eraan?

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 75% van de websites en bedrijfsnetwerken onvoldoende is beveiligd!
Uit de scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft wat de status is van uw beveiliging. Het geeft u direct inzicht in uw beveiligingsniveau. Vervolgens kunt u een rapportage afnemen waarmee u inzicht krijgt in de kwetsbaarheden die we constateren.

Waarom CyberStatus?

Wij bieden inzicht in uw online beveiliging. Met onze professionele scans controleren we geautomatiseerd op meer dan 100.000 kwetsbaarheden. De dienstverlening bestaat uit een aantal diensten:

Dit rapportcijfer geeft aan wat het risico is conform internationale standaarden. Hiermee heeft u een globaal inzicht in de online beveiliging van uw website en/of bedrijfsnetwerk.

Deze dienst is kosteloos.

Met de gedetailleerde rapportage krijgt u inzicht in gevonden kwetsbaarheden én wordt informatie verstrekt hoe deze opgelost kunnen worden.

U betaalt € 39,50 per afgenomen rapport.

Laat een onafhankelijk gecertificeerd ethisch hacker nakijken hoe kwetsbaar uw IT-systemen zijn en ontvang advies en aanbevelingen.

U kunt hier direct een offerte opvragen.

Breng uw complete informatiebeveiliging in kaart met een uitgebreide nulmeting die inzicht geeft in beleid, menselijk handelen en techniek.

U kunt hier direct een offerte opvragen.

In veilige handen

De Cyber Risico Scan wordt online aangeboden omdat het snel, gemakkelijk en laagdrempelig werkt. Bovendien hoeft u geen updates te draaien: ons systeem is altijd up to date met de laatste bedreigingen. MKB-Nederland heeft met deze online dienst al een Europese prijs gewonnen voor veilig zakelijk internet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG (in het engels General Data Protection Rules, ofwel GDPR). Van ondernemers wordt verwacht dat zij aantoonbare passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming tegen cyberinbraken die een datalek tot gevolg kunnen hebben. U kunt zelfs bestuurlijk aansprakelijk worden gesteld als u dit nalaat. De boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van uw totale jaaromzet. De Cyber Risico Scan helpt u dit te voorkomen.

Vul nu uw gegevens in en binnen 24 uur weet u hoe u ervoor staat.

100% automatisch

Het gehele proces verloopt geautomatiseerd, van aanmelding tot genereren van de uitgebreide rapportages!

Begrijpelijke resultaten

Uit de Cyber Risico Scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft hoe goed uw website of bedrijfsnetwerk is beschermd tegen inbraak en cybercrime. Wij bieden ook uitgebreidere rapportages op basis van de scan. Uw IT-leverancier of webdeveloper kan zo uw website of netwerk nog gerichter beschermen, op basis van actuele informatie.

Samen sterker

Wij adviseren u om uw IT-leverancier of webdeveloper in te lichten dat u gebruik gaat maken de Cyber Risico Scan. De scan is ontwikkeld om samen een hoger beveiliggingsniveau te realiseren. Wij weten alles van cyber crime, uw IT-leverancier weet dit te vertalen in passende systeemaanpassingen. Zo staan we samen sterker!

Waarom deze dienst?

Veel ondernemingen lopen op dit moment veiligheidsrisico’s met hun IT-systemen. CyberStatus biedt een laagdrempelige scan die ondernemers helder inzicht geeft en beter weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit.

Vragen

Wilt u meer weten? De meest gestelde vragen over CyberStatus hebben we al voor u beantwoord in onze FAQ.
Voor vragen over de uitkomsten van de Cyber Risico Scan kunt u contact opnemen met uw IT-leverancier.